Lavinamos sritys

socialiniai įgūdžiai (bendravimas, kalbos raiška ir supratimas, orientacija laike, erdvėje);
savarankiškumo įgūdžiai (rengimasis, asmens higiena, valgymo įgūdžiai);
kognityvinės funkcijos (dėmesio koncentracija, atmintis, mąstymas, suvokimas);
emocijų raiška ir valdymas;
motoriniai įgūdžiai (judėjimo);
rašymo ir piešimo įgūdžiai;
sensomotorika (gilieji ir paviršiniai jutimai)

+

kineziterapeutas,
ergoterapeutas,
muzikos ir šokio – judesio terapijos specialistas,
specialusis pedagogas,
psichologas,
logopedas.