Misija ir Tikslas

Misija. Teikti kompleksinę pagalbą nuo pat ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems raidos sutrikimų ir kitų specialiųjų poreikių bei jų šeimoms. Ji būtina savarankiškumo, socialinio bendravimo, emocijų raiškos ir valdymo, kalbos raiškos ir supratimo, ir kitų gyvenimiškų įgūdžių formavimuisi.

Tikslas. Padėti vaikams, turintiems raidos sutrikimų ir jų šeimoms suformuoti būtinuosius gyvenimiškus įgūdžius pilnavertiškesniam gyvenimui.